Üç Dilde Olan Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

üç dilde olan
trilingual