Uğraştırıcı Iş Vermek Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

uğraştırıcı iş vermek
hand smb. lemon