Umutsuzluğa Itmek Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

umutsuzluğa itmek
drive smb. to despair