Unemployed Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

unemployed
işsiz
unemployed
adj. aylak, işsiz, boşta, atıl
unemployed capital
atıl sermaye