Unemployment Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

unemployment
n. işsizlik
unemployment benefit
işsizlik parası
unemployment insurance
işsizlik sigortası