Unlawful Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

unlawful
adj. illegal, kanunsuz, yasadışı, yolsuz, gayri meşru, usulsüz
unlawful building
kaçak yapı