Unter Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

unter
altına, altında; arasına, içine; arasında, içinde; sırasında, esnasında
unter anderem
bunların arasında
unter Ausscluß der Öffentlichkeit
kapalı oturumda
unter Berücksichtigung von
-i hesaba katarak¡
unter Dach und Fach bringen
bitirmek
unter dem Deckmantel von
maskesi altında
unter dem Durchschnitt
vasatın altında
unter der Hand
el altından
unter die Leute bringen
(söylenti) yaymak
unter die Lupe nehmen
irdelemek
unter diesen Umständen
bu koşullar altında
unter Eid
yemin ederek
unter ein Auto kommen
araba altında kalmak, çiğnenmek
unter einer Decke stecken
danışık dövüşlü olmak, aralarında anlaşmış olmak
unter Einsatz des Lebens
hayatını tehlikeye atarak