Valetudinarian Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

valetudinarian
n. hasta, hastalık hastası, hastalıklı kimse
valetudinarian
adj. hastalıklı, hasta, hastalık hastası, iyileşme dönemindeki
valetudinarian
Medikal/Tıp 1. Sıhhatsiz, zayıf mizaçlı (adam); 2. Aşırı derecede sıhhtini düşünen (kimse), sıhhatine merakl4.