Veda Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

veda
farewell, parting, valedictory
veda
adieus, farewell, adieux, leave, parting, valediction
veda etme
leave taking
veda etmeden gitmek
take french leave
veda etmek
bid a person adieu, make one's adieus, bid farewell, bid smb. farewell, make one's farewells, take one's farewell of, take one's leave, take leave, take leave of
veda konuşmacısı
valedictorian
veda konuşması
valediction, valedictory
veda öpücüğü
parting kiss
veda öpücüğü vermek
kiss smb. goodbye
veda partisi
farewell party

Türkçe Almanca Sözlük

veda
Abschied [der], Lebewohl [das], Verabschiedung [die]
veda etmek
Abschied nehmen von, verabschieden
veda partisi
Abschiedsfeier [die]
veda töreni
e Abschiedsfeier.