Vertebrate Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

vertebrate
adj. omurgalı
vertebrate
n. omurgalı hayvan
vertebrate
Medikal/Tıp 1. Omurgalı; 2. Omurgalı hayvan.