Vice Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

vice
n. ahlaksızlık, kötülük, özür, kusur, zaaf, çapkınlık, huysuzluk (at), mengene, vekil
vice
prep. yerine
vice
pref. ikinci, yardımcı
vice admiral
koramiral
vice chairman
başkan yardımcısı
vice chancellor
başhekim yardımcısı, rektör yardımcısı
vice consul
konsolos yardımcısı, viskonsül
vice gerent
vekil
vice governor
vali yardımcısı
vice president
başkan yardımcısı, müdür [amer.]
vice versa
karşılıklı olarak, ve tersi