Vote Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

vote
n. oy, oylama, oylanan şey, seçim sonucu, karar, önerme
vote
v. oy vermek, oy kullanmak, oylamak, oylayarak kararlaştırmak, önermek, bildirmek
vote against
aleyhinde oy kullanmak
vote catcher
oy kazandıran şey
vote down
oylayarak reddetmek, oylama ile yenmek
vote for
oy vermek
vote getter
oy kazandıran şey
vote of censure
güvensizlik oyu
vote of confidence
güven oyu
vote of no confidence
güvensizlik oyu
vote through
oylayarak onaylamak, oylama ile kabul etmek