Voting Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

voting
oy veren
voting
n. oy verme, oy kullanma, oylama
voting age
oy kullanma yaşı
voting machine
oy kayıt makinesi
voting paper
oy pusulası
voting power
oy hakkı
voting share
oy hakkı sağlayan hisse