Wangle Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

wangle
n. hileyle koparma, sızdırma, hile karıştırma
wangle
v. dolaylı yoldan sağlamak, hile ile yapmak, kitabına uydurmak, hileye başvurmak, caymak, vazgeçmek
wangle leave
izin koparmak
wangle out of
caymak, vazgeçmek
wangle smb. into doing smth
oyuna getirip yaptırmak
wangle smth. out of smb
hile ile koparmak, hileyle koparmak