Warp Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

warp
n. eğrilik, yamukluk, çarpıklık, sapma, palamar, alüvyonlu tortu (tarım)
warp
v. yamultmak, saptırmak, çarpıtmak, eğmek, yanlış yorumlamak, eğilmek, çarpılmak, yamulmak, yoldan sapmak, palamarı çekerek hareket etmek, sualtında bırakarak verimini artırmak
warp up
alüvyonlu çökelti ile tıkamak