Wear Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

wear
n. giyinme, kullanma, elbise, giysi, eskime, yıpranma, aşınma, dayanma, dayanıklılık
wear
v. giymek, takmak, taşımak, dayanmak, takınmak, aşındırmak, yıpratmak, soldurmak, solmak, yıpranmamak, boca etmek, volta vurmak
wear
Bilim aşınma
wear and tear
zamanla eskime, kullanılarak aşınma, amortisman
wear away
geçmek bilmemek, eskitmek, yıpratmak, tüketmek, zayıflatmak, eskimek, aşınmak, yıpranmak, solmak, azalmak, kalmamak, tükenmek
wear contact lenses
lens takmak, lens kullanmak
wear down
devamlı ısrarla kırmak [fig.], yıpramak, eskitmek, yıpratmak, zayıflatmak, yenmek, yıpranmak, eskimek, aşınmak
wear glasses
gözlük takmak, gözlük kullanmak
wear into holes
delinene kadar giymek
wear motley
soytarılık etmek
wear off
yavaş yavaş azalmak, eskitmek, aşındırmak, eskimek, aşınmak, yıpranmak, geçmek, hafiflemek
wear on
geçmek bilmemek
wear one's hair long
saçını uzatmak, uzun saçlı olmak
wear one's years well
yıllara meydan okumak, yaşını göstermemek
wear oneself out
didinmek