Whistle Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

whistle
n. ıslık, düdük, ıslık sesi, düdük sesi, rüzgârın sesi, vınlama, boğaz
whistle
v. ıslık çalmak, düdük çalmak, ötmek, uğuldamak, vınlamak, ıslıkla çalmak
whistle
Medikal/Tıp 1.Islık; 2. Düdük.
whistle back
ıslıkla çağırmak (köpek)
whistle for
ıslıkla çağırmak
whistle for smth
üstüne bir bardak su içmek
whistle stop
seçim gezisine çıkmak
whistle up
destek aramak, çağırmak