Word Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

word
n. kelime, sözcük, söz, tabir, iki çift lâf, emir, laf, parola, bilgi, haber, lâkırdı, lügat, vâât
word
v. söylemek, ifade etmek
word
Bilgisayar sozcuk, kelime
word accent
vurgu
word blind
aleksili, gördüğü halde okuyamayan
word by word
harfi harfine
word catcher
kelimeleri dikkatle seçen kimse
word deaf
duyduğu halde algılamayan
word for word
kelimesi kelimesine, harfi harfine
word formation
sözcük yapımı
word length
Bilgisayar sozcuk uzunlugu
word length
Bilgisayar sozcuk uzunlugu
word of command
n. komut, emir
word of honor
şeref sözü, namus sözü
word of mouth
sözlü, ağızdan