Ya Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

ya
ah, o, ha, yah, gee, gee whiz, well, gosh, marry, eh
ya
to, at
ya batarız ya çıkarız
do or die
ya batmak ya çıkmak
make or break
ya da
either, or
Ya da
Bilgisayar Or
ya kendin yap ya da vazgeç
do it yourself or go without
ya o ya bu
either
ya şimdi ya hiç
now or never
ya ... ya da
either ... or

Türkçe Almanca Sözlük

ya
auf, zu, auf, zu
ya Allah
mein Gott!
ya da
oder, oder auch
ya hep ya hiç
alles oder nichts
ya medet
Hilfe!
ya öyle mi?
ach so!