Yaklaşık Olarak Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

yaklaşık olarak
almost, approximately, near, as nearly as I can tell, roundly, something like, thereabout, thereabouts