Yanıt Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

yanıt
answer, reply, response
yanıt
Bilgisayar reply , response
yanıt süresi
Bilgisayar response time

Türkçe Almanca Sözlük

yanıt
Antwort [die], Beantwortung [die], Bescheid [der]
yanıt vermek
antworten, beantworten, erwidern