Yanlış Telâffuz Etmek Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

yanlış telâffuz etmek
mispronounce