Yapış Yapış Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

yapış yapış
gluey, glutinous, gummy, ropy, sticky, tacky, viscid, viscous
yapış yapış çamur
sludge