Yazarlık Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

yazarlık
authorship, penmanship, writership, writing
yazarlık yapmak
write