Zabıt Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

zabıt
recording
zabıt
official report, minutes
zabıt defteri
minute book
zabıt kâtibi
recorder
zabıt tutmak
minute

Türkçe Almanca Sözlük

zabıt
Eroberung [die], Protokoll [das]
zabıt kâtibi
Schriftführer [der]
zabıt tutmak
ein Protokoll aufnehmen