Zur Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

Zur
{tsu:r} zu der'in kısaltılmışı.
zur Abwechselung
değişiklik olarak
zur Ansicht
örnek olarak
zur Besinnung kommen
ayılmak; aklı başına gelmek
zur Eile antrieben
iki ayağını bir pabuca sokmak
zur Gewohnheit werden
alışkanlık halini almak
zur Hälfte
yarı yarıya
zur Miete wohnen
kirada oturmak
zur Mumie erstarren
put kesilmek
zur Not
gerekirse, icabında
zur Untermiete wohnen
kiracının kiracısı olarak oturmak
zur Vorbeugung gegen
önlenmesi için
zur Welt bringen
dünyaya getirmek
zur Zeit
halen, şu anda, halihazırda